U kan de raadpleging contant betalen of via Bancontact.

Dr. Landa is geconventioneerd en volgt de geldende tarieven van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Wanneer u denkt recht te hebben op de (sociale) derdebetalersregeling, breng dan altijd mee:

uw identiteitskaart
in geval van het ‘chronisch ziekenstatuut’: de brief van het ziekenfonds

* Bespreek zo nodig uw financiële problemen zodat u samen met uw huisarts een (tijdelijke) oplossing kunt vinden.