De laatste jaren is de administratie voor artsen en patiënten sterk toegenomen. Er bestaat een uitgebreid aantal attesten en papieren. Het kan gebeuren dat de algemene attesten waarover uw huisarts beschikt niet meer volstaan.

Wanneer het mogelijk is brengt u dus beter zelf het noodzakelijke attest (arbeidsongeschiktheid, crèche etc.) mee naar de raadpleging zodat uw huisarts meteen de juiste papieren kan invullen. Dit voorkomt onnodig werk en vervelende vertragingen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • attest arbeidsongeschiktheid (bijv. bij bepaalde bedrijven, zoals SIDMAR, Volvo etc…)
  • attest ‘vertrouwelijk’ (ziekenfonds): dit dient bij iedere verlenging van arbeidsongeschiktheid opnieuw te worden ingevuld!
  • formulier voor aanvraag van persoonlijke hulpmiddelen / parkeerkaart (formulier 3 en 4), etc.
  • formulier voor een medisch onderzoek voor een verzekering

Het invullen van papieren kost tijd. Probeer dus tijdig een afspraak te maken.