Waarvoor kunt u terecht bij uw huisarts?

 • Advies over al uw gezondheidsproblemen
 • Onderzoek van uw gehele lichaam
 • Wegname van bepaalde oppervlakkige gezwellen
 • Behandeling van o.a. wratten met stikstof
 • Verzorging en sluiten van opgelopen wonden
 • Voorschrijven van uw noodzakelijke medicatie
 • Steun in uw laatste levensfase ('palliatieve zorgen')
 • Specifieke gezondheidsproblemen van man of vrouw
 • Gezondheid van uw kind vanaf de geboorte
 • Administratieve ondersteuning voor allerlei attesten
 • Preoperatief onderzoek

Uw huisarts is één van de vele actoren in de gezondheidszorg:

 • Hij werkt samen met verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten, sociale diensten…
 • Hij overlegt met en verwijst u tijdig door naar de geneesheer specialist
 • Hij schoolt zich voortdurend bij

Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor al uw medische zaken.

Als man bij de huisarts

Erectiestoornissen (‘impotentie’)

Wanneer het krijgen van een erectie niet meer vanzelf gaat, kan dit voor veel onzekerheid en onrust zorgen. Ook binnen een relatie kan dit voor spanning zorgen. Uw huisarts kan u advies geven over hoe u hiermee om kan gaan en hij kan zo nodig enkele onderzoeken doen. Er zijn immers verschillende oorzaken die aanleiding kunnen geven tot erectiestoornissen.

Plasproblemen

Een plasprobleem kan vele oorzaken hebben. Maar veel mannen zijn bang dat dit door prostaatkanker komt. Dit is niet noodzakelijk het geval. Bespreek daarom het probleem met uw huisarts zodat jullie samen de geschikte behandeling kunnen vinden.
Prostaatkanker

Naarmate een man ouder wordt neemt de prostaat toe in volume. Dit kan o.a. plasproblemen geven. Soms echter ontstaan er kwaadaardige cellen die voor prostaatkanker kunnen zorgen. Het bepalen van het PSA (Prostaat Specifiek Antigen) in uw bloed kan een indicatie geven voor de kans dat er sprake is van prostaatkanker. De test is echter niet zaligmakend (meer informatie vindt u hier). Spreek met uw huisarts over de voor- en nadelen van de test.

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’s)

Branderig gevoel bij het plassen of afwijkingen t.h.v de penis of anus kunnen de eerste tekens zijn van een SOA. Vanwege de mogelijke verwikkelingen is het van belang dat u deze problemen bespreekt met uw huisarts. Wanneer SOA’s op tijd worden gediagnosticeerd kan een goede behandeling de SOA genezen of de gevolgen ervan beperken. Preventie van SOA’s blijft zeer belangrijk voor uzelf, maar ook voor uw partner (bijv. het gebruik van een condoom).

Als vrouw bij de huisarts

Ook voor typische vrouwenvragen of problemen kunt u bij uw huisarts terecht.

Voorbehoedsmiddelen(‘anticonceptie’)

Wanneer u voor het eerst een voorbehoedsmiddel wilt gaan gebruiken, hoort daar heel wat uitleg bij. De huisarts zal u graag helpen bij het maken van de juiste keuze. De huisarts zal u tevens wijzen op bepaalde risico’s en kan ook advies geven over het eigenlijke gebruik. Een klinisch onderzoek kan hierbij helpen. Een uitstrijkje wordt aangeraden vanaf de leeftijd van 25 jaar (zie verder).

Preventieve onderzoeken

Het uitstrijkje
Bij dit onderzoek neemt de huisarts door middel van een soort borsteltje slijmen af, in en op de baarmoederhals. Deze worden opgestuurd naar een  laboratorium. Het onderzoek dient om kanker vroegtijdig, dus in een behandelbaar stadium, op te sporen. Ook andere ziektetoestanden, zoals ontstekingen en infecties, kunnen hiermee worden gevonden. Hij kan u in de vertrouwde omgeving van zijn praktijk op een aangepaste manier onderzoeken. Zijn er vragen, bedenkingen of zit u met angst omtrent een bepaald probleem dan is de huisarts de aangewezen persoon om u te helpen. Enkele dagen na de afname deelt het laboratorium het resultaat van het uitstrijkje aan de huisarts mee. Voor de uitslag van het onderzoek mag u terug contact opnemen. De huisarts zal u ook vertellen wanneer het volgende uitstrijkje moet worden afgenomen. Meestal wordt aangeraden om vanaf de leeftijd van 25 jaar te starten. In België wordt een uitstrijkje om de 3 jaar terugbetaald. Afhankelijk van het resultaat is het soms noodzakelijk dit sneller te doen: dit betekent echter niet onmiddellijk dat u kanker hebt! Er zijn vele andere redenen waarom een vervroegd herhaalonderzoek nodig kan zijn. De huisarts zal u dit uitleggen.

Het borstonderzoek
Ook met vragen over borstkanker kunt u bij de huisarts terecht. Hij kan ook advies geven over zinvolle preventie: of een mammografie nodig is, hoe vaak en waarop u zelf kan letten.

Seksueel overdraagbare aandoeningen (‘SOA’s)

Vaginale jeuk of toegenomen wit verlies is vaak een reden tot ongerustheid. Met behulp van een eenvoudig gynaecologisch onderzoek kan de huisarts vaak het onderscheid maken tussen irritatie, infectie of een SOA. Soms is het nodig met een watten staafje wat wit verlies af te nemen om het naar een laboratorium te sturen voor verder onderzoek. Aan de hand van de resultaten zal de huisarts u een passende behandeling voorstellen. Soms is het nodig om ook de partner mee te behandelen: de huisarts bespreekt dit en kan eventueel de nodige instructies meegeven. Als bij uw partner een onderzoek moet gebeuren, kan hij hiervoor ook bij de huisarts terecht.

Zwangerschapsbegeleiding

Wanneer u zwanger wilt worden zijn er ook enkele belangrijke zaken die beter vooraf besproken worden met de huisarts. Vóór en tijdens de zwangerschap zijn er enkele onderzoeken die door uw huisarts kunnen gebeuren. Hij begeleidt de normale zwangerschap in goede samenwerking met de gynaecoloog.
Normaal kan de huisarts vanaf week 11-14 de harttonen van uw baby opvolgen met behulp van een Doppler apparaat. Dit apparaat is bij ons in de praktijk aanwezig.

Menopauze

Tijdens de menopauze ondergaat uw lichaam allerlei veranderingen en die kunnen zich uiten in hinderlijke kwalen. Uw huisarts kan hierbij raad geven. Soms kan het voor bepaalde problemen nodig zijn om een behandeling voor te schrijven.

Met uw kind naar de huisarts

De huisarts heeft een ruime basiskennis over alle gezondheidsaspecten en mogelijke ziektes van het kind. Hij is opgeleid om uw kind “van baby tot puber” op te volgen. Hij kan vaccinaties toedienen om het schema te vervolledigen, de groei van uw kind opvolgen en hij weet wat te doen bij ziektes en ongevallen. Indien nodig zal de huisarts uw kind tijdig naar de juiste specialist doorverwijzen.

Huilen

Een kind kan zich nog niet zo uitdrukken zoals een volwassene dit doet, waardoor het regelmatig eens huilt. De oorzaken hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn. Er is niet altijd sprake van ziekte. Sommige kinderen wenen meer en langer dan andere kinderen. Dit kan zeer belastend zijn voor de ouders en andere famileleden. Zij voelen zich vaak hulpeloos of hebben schrik dat er iets ernstigs aan de hand is met hun kind. Bespreek dit met uw huisarts.

Infecties

Infecties zijn de meest voorkomende reden van consultatie bij kinderen van alle leeftijden : luchtweginfecties, maag-darminfecties, huidinfecties … Tijdens een infectie kan uw kind erg ziek zijn. De huisarts kan vaak met een eenvoudig onderzoek de diagnose stellen en een behandeling instellen. Hij weet ook wanneer verdere onderzoeken nodig zijn en overlegt met- of verwijst zo nodig naar een specialist. Voor de opvolging van langdurende infecties is de huisarts de best bereikbare persoon, die zo nodig aan huis kan komen.

Kinderziekten

Uw kind wordt tegen vele kinderziekten gevaccineerd; voor andere ziekten bestaat (nog) geen vaccinatie of is vaccineren niet nodig. De huisarts kent deze ziekten en weet hoe ze te behandelen en op te volgen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het bij een kinderziekte echt nodig een kind naar het ziekenhuis te brengen: de huisarts weet wanneer dat moet en kan zo nodig doorverwijzen naar een kinderarts.

Koorts

Koorts komt vaak voor bij kinderen van alle leeftijden. Meestal is dit te wijten aan een infectie. Soms is er ook een verhoogde lichaamstemperatuur zonder dat uw kind ziek is, zoals na een zware en lange inspanning. Rust en voldoende drinken is dan de juiste houding. Zelfs bij hoge koorts mag u met uw kind naar de huisarts: u hoeft hem dus niet noodzakelijk aan huis te laten komen. Wel kan u een afspraak maken zodat u niet lang hoeft te wachten. Intussen kunt u ook al vragen wat u het beste doet in afwachting van de consultatie. Koorts op zich geeft gelukkig zelden complicaties, zeker bij iets oudere kinderen. Een spoedgeval is het dus bijna nooit. Koorts meten is echter wel belangrijk. Warm aanvoelen betekent niet noodzakelijk dat uw kind koorts heeft. Het kennen van de juiste temperatuur is belangrijk voor de opvolging van de ziekte.

Ongevallen

Voor hechtingen en verzorging van wonden zoals schaafwonden, brandwonden… kunt u meestal bij de huisarts terecht. Praat er bij gelegenheid met hem over: niet alle huisartsen verzorgen immers alle ongevallen. Doet hij dat wel, dan is hij zeker de aangewezen persoon om in de vertrouwde omgeving van zijn kabinet de nodige zorgen toe te dienen. Bel bij een ongeval eerst naar uw huisarts, dan kan hij u al zeggen welke eerste zorgen u zelf kunt toedienen en kan hij de behandeling al voorbereiden. Zo kan uw kind nadien ook rustig worden opgevangen.

Opvolgen en groei

Het meten en wegen van uw kind kan ook bij de huisarts gebeuren: hij beschikt over de gegevens om de groei van baby of kind op te volgen. Ook de ontwikkelingsstadia op psychomotorisch vlak beoordeelt hij aan de hand van tabellen. Tevens kan hij de nodige onderzoeken doen om de gezondheidstoestand van uw kind te evalueren. Bij afwijkingen kan hij u het gepaste advies geven of doorverwijzen naar de kinderarts.

Psychische en gedragsproblemen

Zelfs deze problemen komen voor bij kinderen: van babyleeftijd tot de puberteit (en uiteraard ook nog daarna). Ze zijn niet altijd eenvoudig te ontdekken en niet steeds opvallend aanwezig. Baby’s hebben enkel hun lichaamstaal, de woordenschat van kleine kinderen is nog niet zo uitgebreid en grotere kinderen durven zich vaak niet te uiten. Ook hier kan de huisarts hulp bieden door zelf het probleem te begeleiden of door het kind door te verwijzen naar een geschikte therapeut.

Vaccinaties

Het basisschema voor vaccinaties wordt vastgelegd door de overheid op grond van wetenschappelijke studies en het advies van experts. Uw huisarts kan op eenvoudige vraag beschikken over vaccins die door de Vlaamse overheid gratis voor kinderen worden verdeeld, net zoals bij de andere gezondheidswerkers.

Voedings- en eetproblemen

Niet alleen bij baby’s maar ook bij grotere kinderen kunnen voedings- en eetproblemen voorkomen. Het is belangrijk deze problemen te herkennen en juist te situeren. Problemen tijdens de borstvoeding hoeven niet noodzakelijk omschakeling tot flesvoeding te betekenen. De huisarts kan u hierbij advies geven of doorverwijzen naar de juiste specialist (kinderarts, lactatiekundige….). Meestal vragen deze problemen een grondige aanpak en kunnen ze dus niet in één consultatie worden opgelost.