Globaal Medisch Dossier (GMD)

Iedereen kan aan zijn huisarts vragen om een globaal medisch dossier (GMD) bij te houden.
Hier zijn voor u, als patiënt, alleen voordelen aan verbonden.

Wat is een GMD?

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over uw gezondheid:
– Medische voorgeschiedenis
– Medicatiegebruik en gevolgde behandelingen
– Verslagen van specialisten en andere zorgverleners
 

Voordelen:

1. Efficiënte medische opvolging

  • Het GMD geeft een totaalbeeld van uw gezondheid. Zo kan uw vaste huisarts onder andere beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd.

2. Remgeldvermindering 

  • Wanneer u consulteert bij uw vaste huisarts (of huisartsenpraktijk) geniet u van 30% remgeldvermindering voor uw raadpleging.
  • Hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist, na verwijzing door de huisarts en indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Aanvraag en verlenging:

Op uw verzoek kan een GMD worden opgestart. De verlenging gebeurt 1x per kalenderjaar, tijdens uw eerste consultatie van het jaar.
In onze praktijk gebeurt dit automatisch via de mutualiteit. U dient enkel uw getuigschrift bij het ziekenfonds binnen te brengen. Het e-attest van een consultatie op de praktijk wordt automatisch en elektronisch voor u naar de mutualiteit verstuurd. 

U kunt online uw afspraak vastleggen. Zorg ervoor dat u steeds op tijd op de praktijk bent om vertraging voor andere patiënten te voorkomen.

maak uw afspraak

Er is iedere dag vrije raadpleging. Ook is het mogelijk om op afspraak te komen.
Dit kan online of telefonisch worden vastgelegd.

bekijk de openingsuren

De praktijk is gelegen in de Eikelstraat nr. 49A. Er is parkeergelegenheid in de omgeving.
 

toon ligging