Met uw kind naar de huisarts

De huisarts heeft een ruime basiskennis over alle gezondheidsaspecten en mogelijke ziektes van het kind. Hij is opgeleid om uw kind “van baby tot puber” op te volgen. Hij kan vaccinaties toedienen om het schema te vervolledigen, de groei van uw kind opvolgen en hij weet wat te doen bij ziektes en ongevallen. Indien nodig zal de huisarts uw kind tijdig naar de juiste specialist doorverwijzen.

Huilen

Een kind kan zich nog niet zo uitdrukken zoals een volwassene dit doet, waardoor het regelmatig eens huilt. De oorzaken hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn. Er is niet altijd sprake van ziekte. Sommige kinderen wenen meer en langer dan andere kinderen. Dit kan zeer belastend zijn voor de ouders en andere famileleden. Zij voelen zich vaak hulpeloos of hebben schrik dat er iets ernstigs aan de hand is met hun kind. Bespreek dit met uw huisarts.

Infecties

Infecties zijn de meest voorkomende reden van consultatie bij kinderen van alle leeftijden : luchtweginfecties, maag-darminfecties, huidinfecties … Tijdens een infectie kan uw kind erg ziek zijn. De huisarts kan vaak met een eenvoudig onderzoek de diagnose stellen en een behandeling instellen. Hij weet ook wanneer verdere onderzoeken nodig zijn en overlegt met- of verwijst zo nodig naar een specialist. Voor de opvolging van langdurende infecties is de huisarts de best bereikbare persoon, die zo nodig aan huis kan komen.

Kinderziekten

Uw kind wordt tegen vele kinderziekten gevaccineerd; voor andere ziekten bestaat (nog) geen vaccinatie of is vaccineren niet nodig. De huisarts kent deze ziekten en weet hoe ze te behandelen en op te volgen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het bij een kinderziekte echt nodig een kind naar het ziekenhuis te brengen: de huisarts weet wanneer dat moet en kan zo nodig doorverwijzen naar een kinderarts.

Koorts

Koorts komt vaak voor bij kinderen van alle leeftijden. Meestal is dit te wijten aan een infectie. Soms is er ook een verhoogde lichaamstemperatuur zonder dat uw kind ziek is, zoals na een zware en lange inspanning. Rust en voldoende drinken is dan de juiste houding. Zelfs bij hoge koorts mag u met uw kind naar de huisarts: u hoeft hem dus niet noodzakelijk aan huis te laten komen. Wel kan u een afspraak maken zodat u niet lang hoeft te wachten. Intussen kunt u ook al vragen wat u het beste doet in afwachting van de consultatie. Koorts op zich geeft gelukkig zelden complicaties, zeker bij iets oudere kinderen. Een spoedgeval is het dus bijna nooit. Koorts meten is echter wel belangrijk. Warm aanvoelen betekent niet noodzakelijk dat uw kind koorts heeft. Het kennen van de juiste temperatuur is belangrijk voor de opvolging van de ziekte.

Ongevallen

Voor hechtingen en verzorging van wonden zoals schaafwonden, brandwonden… kunt u meestal bij de huisarts terecht. Praat er bij gelegenheid met hem over: niet alle huisartsen verzorgen immers alle ongevallen. Doet hij dat wel, dan is hij zeker de aangewezen persoon om in de vertrouwde omgeving van zijn kabinet de nodige zorgen toe te dienen. Bel bij een ongeval eerst naar uw huisarts, dan kan hij u al zeggen welke eerste zorgen u zelf kunt toedienen en kan hij de behandeling al voorbereiden. Zo kan uw kind nadien ook rustig worden opgevangen.

Opvolgen en groei

Het meten en wegen van uw kind kan ook bij de huisarts gebeuren: hij beschikt over de gegevens om de groei van baby of kind op te volgen. Ook de ontwikkelingsstadia op psychomotorisch vlak beoordeelt hij aan de hand van tabellen. Tevens kan hij de nodige onderzoeken doen om de gezondheidstoestand van uw kind te evalueren. Bij afwijkingen kan hij u het gepaste advies geven of doorverwijzen naar de kinderarts.

Psychische en gedragsproblemen

Zelfs deze problemen komen voor bij kinderen: van babyleeftijd tot de puberteit (en uiteraard ook nog daarna). Ze zijn niet altijd eenvoudig te ontdekken en niet steeds opvallend aanwezig. Baby’s hebben enkel hun lichaamstaal, de woordenschat van kleine kinderen is nog niet zo uitgebreid en grotere kinderen durven zich vaak niet te uiten. Ook hier kan de huisarts hulp bieden door zelf het probleem te begeleiden of door het kind door te verwijzen naar een geschikte therapeut.

Vaccinaties

Het basisschema voor vaccinaties wordt vastgelegd door de overheid op grond van wetenschappelijke studies en het advies van experts. Uw huisarts kan op eenvoudige vraag beschikken over vaccins die door de Vlaamse overheid gratis voor kinderen worden verdeeld, net zoals bij de andere gezondheidswerkers.

Voedings- en eetproblemen

Niet alleen bij baby’s maar ook bij grotere kinderen kunnen voedings- en eetproblemen voorkomen. Het is belangrijk deze problemen te herkennen en juist te situeren. Problemen tijdens de borstvoeding hoeven niet noodzakelijk omschakeling tot flesvoeding te betekenen. De huisarts kan u hierbij advies geven of doorverwijzen naar de juiste specialist (kinderarts, lactatiekundige….). Meestal vragen deze problemen een grondige aanpak en kunnen ze dus niet in één consultatie worden opgelost.

U kunt online uw afspraak vastleggen. Zorg ervoor dat u steeds op tijd op de praktijk bent om vertraging voor andere patiënten te voorkomen.

maak uw afspraak

Er is iedere dag vrije raadpleging. Ook is het mogelijk om op afspraak te komen.
Dit kan online of telefonisch worden vastgelegd.

bekijk de openingsuren

De praktijk is gelegen in de Eikelstraat nr. 49A. Er is parkeergelegenheid in de omgeving.
 

toon ligging